Gyakori kérdések

A TERÁPIA MENETÉRŐL

Mi történik egy ülésen?


Az 50 perces ülések során bármiről beszélhet, ami foglalkoztatja, illetve ami kapcsolódik a hozott kérdéséhez vagy problémájához. Az első egy-három ülés során eldöntheti, szeretne-e velem együtt dolgozni, illetve eldől én vagyok-e az Önnek megfelelő terapeuta, valamint folytatás esetén meghatározzuk az elérendő terápiás célt is. A terápia fókusza és az elérendő cél tetszőlegesen változtatható a folyamat során – a terápia nagyrészét tulajdonképpen a terápiás munkával és a terápiás térben zajló eseményekkel kapcsolatos érzéseire való reflektálás teszi ki. A terápiás módszert vagy módszereket annak megfelelően választom ki, mit tartok a leghatékonyabbnak az adott helyzetben. Gyakran szoktam otthoni munkára is javaslatot tenni az ülések közötti munka intenzitásának fokozása érdekében.
Milyen gyakran találkozunk?


A legtöbb kliensemmel heti egy alkalommal találkozom. Az ülések gyakorisága azonban változhat attól függően, hogy milyen jellegű kérdésen dolgozunk, mire van szüksége, vagy milyen az időbeosztása. A terápia végéhez közeledve gyakran fokozatosan csökken az ülésgyakoriság, mielőtt lezárnánk a folyamatot.
Meddig tart a terápia?


A terápiák általában a terápiás szerződés megkötését követően egy előre megbeszélt ülésszámig tartanak; ezt követően átbeszéljük, mi az, ami megvalósult a kitűzött célokból és van-e még min dolgozni. A célok átbeszélése általában rendszeres időközönként is történik. Elképzelhető néhány (három-négy) alkalmas tanácsadás egy-egy specifikus kérdés esetén; a rövidtávú terápiák általában kb. 10-15 ülésből állnak, a középtávúak néhány hónapig, a hosszútávúak pedig akár több mint egy évig. A feltáró jellegű terápiák (azaz amikor a hozott probléma nem specifikus) kevésbé ülésszámhoz kötötten működnek. A terápia típusa és hossza mindig a kliens igényeihez van szabva.
Kinek fog beszélni arról, ami az üléseken elhangzik?


Az üléseken elhangzó minden információ pszichológusi titoktartás alá tartozik. A titoktartás részletes szabályai itt elérhetőek.
Hogyan válasszak terapeutát? Honnan tudhatom, hogy működik a terápia?


A megfelelő terapeuta kiválasztása a sikeres terápiás folyamat első legfontosabb lépése. Érdemes meggyőződnie róla, hogy szimpatikus-e a választott terapeuta, mielőtt elköteleződne a terápia mellett. Jó jel, ha biztonságban érzi magát a terápián és úgy érzi, meg tud bízni a terapeutájában, aki figyel rá, megérti Önt és betartja a szakmai kereteket (pl. nem próbál meg a terapeutája helyett a barátja lenni és nem beszél túl sokat magáról). A terapeutájának képesnek kell lennie válaszolni a terápia menetét érintő kérdéseire és az Ön terápiával kapcsolatos érzéseinek megvitatására anélkül, hogy túlzottan védekezővé vagy erőszakossá válna. Fontos, hogy Ön úgy érezze, összességében halad a kitűzött terápiás céljai felé.
Mi történik, ha le kell mondanom egy alkalmat?


Megbeszélt időpontot legkésőbb 48 órával az ülés kezdete előtt lehet lemondani. A lemondás menetéről további információt itt talál.
Hogyan tudok fizetni?


Fizetés az e-mailen megadott számlaszámra történő átutalással lehetséges heti vagy havi rendszerességgel.

A HIPNOTERÁPIÁRÓL

Miért hatékony módszer a hipnoterápia?


A hipnoterápia olyan, bizonyítékokon alapuló módszer, amely segít a terápiában részt vevőknek a belső tartalmaik (érzések, gondolatok és tudattalan tartalmak) felé fordulni. A terápia során is használt hipnózis olyan módszer, amely módosult tudatállapotot idéz elő a hipnotizáltban, amely természetes fiziológiai változásokkal és megváltozott szubjektív észleléssel jár együtt. A hipnózis során könnyebben elérhetőek és feldolgozhatóak az érzelmek, élénkebbé válik a képzelet, mélyebben átélhetőek a pozitív érzelmek, valamint megnő a jótékony hatásokra (szuggesztiókra) való fogékonyság, és jobban hozzáférhetőek a tudattalan tartalmak. A tudományos bizonyítékok alapján a hipnózis jótékony hatásai közé sorolható az általános vagy célzott fájdalomcsökkentés vagy az immunrendszer erősítése.
Nekem való a hipnózis?


A hipnózis valamely formájának jótékony hatásait bárki megtapasztalhatja – igaz, egyesek könnyebben, míg mások nehezebben jutnak el a hipnózis állapotába. Egy szakképzett hipnoterapeuta segítségével könnyen kiderülhet, a hipnózis milyen formája működik a leghatékonyabban Önnél. Elsőként sajátélményt szerezhet és megtapasztalhatja, milyen érzés hipnózisban lenni; ezt követően dönthet arról, hogy szeretne-e ezzel a módszerrel is dolgozni a terápia során. Senkit sem lehet akarata ellenére hipnotizálni.
Elveszítem saját magam felett az irányítást hipnózisban?


A hipnózis során tudatában van annak, mi történik magával, valamint csak olyan dolgokat tesz vagy mond, amelyeket éber állapotában is tenne vagy mondana. Mindemellett a legtöbb ember arról számol be, hogy hipnózis során kevésbé szeretnék kontrollálni a történteket, könnyebben engedik el magukat és nyitottabbak új élmények átélésére, így sokkal könnyebben is tudnak ellazulni.
Nem veszélyes a hipnózis?


Szakképzett hipnoterapeuta által vezetett, a hipnotizált személyiségének és szükségleteinek figyelembe vételével személyre szabottan megtervezett hipnózis esetén a módszer teljesen biztonságos. Léteznek sajnos azonban „show hipnotizőrök” is, akik az etikátlan módon kivitelezett hipnózistechnikák révén elősegítik a hipnózissal kapcsolatos tévhitek és félelmek elterjedését. A hipnózist szórakoztatás céljából használó „show hipnotizőrök” megfelelő szakképzés hiányában nincsenek tudományos ismereteik a hipnózisról, valamint nincsenek tisztában a hipnózis alkalmazásának etikai alapelveivel. Egy szakképzett hipnoterapeuta kivétel nélkül a kliens gyógyulása érdekében, megfelelő terápiás szempontok figyelembe vételével használ hipnózist, sohasem szórakoztatás céljából.
Emlékezni fogok rá, mi történt velem hipnózis alatt?


Igen, éppen annyira fog emlékezni mindarra, ami hipnózisban történik magával, mint amennyire éberen emlékezne. Bár léteznek olyan hipnotechnikák, melyek célja a hipnózisban megélt élmények egy részének elfeledtetése, ezek szinte kizárólag múltbéli trauma feldolgozása esetén használatosak a fokozatosság elvének biztosítása végett.
Mindenképpen elemezni fogjuk a múltamat és feltárjuk a régi emlékeimet?


A legtöbb, hipnoterápiában alkalmazott technika célorientált, valamint a jelenre és a jövőre irányul. Mindemellett ezeket a technikákat hatékonyan lehet alkalmazni a múltbéli tapasztaltok megértése, feldolgozása és azoknak a személyiségbe történő beépítése érdekében. Mindez segít kialakítani az események és tapasztalatok sorozatának egy olyan megértését, amely egészségesebb értelmezést és megküzdést eredményez.

RÓLAM

Van biztosítása?


Igen, teljes körű szakmai felelősségbiztosításom van.
Milyen etikai iránymutatásokat követ?


Irányadónak tekintem a Brit Pszichológiai Társaság (British Psychological Society), az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological Association) és a Magyar Pszichológiai Társaság Szakmai etikai kódexét.
Jár szupervízióba?


Igen, a szakmai minőségbiztosítás értelmében rendszeresen klinikai szupervízióba járok.
Milyen intézmények szabályozzák a működését?


Tanácsadó szakpszichológusként (Counselling Psychologist) regisztrált tagja vagyok a Health & Care Professions Council (HCPC) egészségügyi szabályozó hatóságnak. Regisztrált tagja vagyok továbbá a Brit Pszichológiai Társaságnak (British Psychological Society), valamint a Magyar Hipnózis Egyesületnek, amely az Európai Pszichoterápiás Egyesület (European Association of Psychotherapy) által akkreditált Európai Pszichoterápiás Kiképzőhely (EAPTI), valamint az Európai Hipnózis Társaság (European Society of Hypnosis) tagszervezete.